Tehnologie

VINCON ROMANIA este o companie care a reuşit să menţină metode tradiţionale de vinificaţie dar în egală măsură a investit în tehnologii moderne, asigurând astfel o paletă diversificată de metode de producţie prin care potenţialul strugurilor să poată fi utilizat în obţinerea unor vinuri şi vinarsuri ce ne-au aşezat pe primele trepte ale podiumurilor din întreaga lume. De la privatizare şi până în prezent, eforturile investiţionale au fost efectuate în bază unor planuri strategice de dezvoltare, ce au vizat:

VITICULTURA – ample programe de reconversie şi replantare menite să asigure întinerirea plantaţiilor, o structură adecvată a soiurilor din portofoliu, o densitate a plantaţiei care să asigure măturarea deplină a strugurilor şi implicit maximizarea potenţialului fiecărui soi;

VINIFICAŢIE –€“ achiziţionarea de echipamente moderne de vinificaţie pentru obţinerea vinurilor albe şi roşii, ce au vizat în egală măsură calitatea crescută a vinurilor rezultate dar şi menţinerea naturaleţii acestora;

CONDIŢIONARE & ÎMBUTELIERE –€“ pentru asigurarea calităţii produselor noastre, fiecare categorie de produs beneficiază de spaţii distincte de preparare a loturilor de produs, de condiţionare şi îmbuteliere. În acest fel se asigură nu doar trasabilitatea produselor ci şi obţinerea unor produse de calitate dat fiind că în fiecare secţie operează echipe specializate ce stăpânesc paşii fiecărui proces.

CONTROLUL CALITĂŢII –€“ implementarea şi certificarea sistemului de management al companiei conform SR EN ISO 9001, implementarea sistemului de management pentru controlul siguranţei alimentare conform SR EN ISO 22000; modernizarea laboratoarelor din fiecare centru de vinificaţie şi a Laboratorului Central a€“ acesta fiind laborator acreditat RENAR. Aceste investiţii ne-au asigurat o creştere continuă a calităţii produselor şi ne conferă garanţia calităţii produselor pe care le oferim clienţilor noştri, contribuind la notorietatea produselor şi a companiei în genere.

DEPOZITARE & LOGISTICĂ –€“ modernizarea şi extinderea spaţiilor destinate depozitării materiei prime şi a produselor finite, implementarea unor proceduri menite să asigure satisfacţia clienţilor din România şi din întreagă lume.

VINCON ROMANIA nu a renunţat însă la metodele şi practicile tradiţionale de vinificaţie şi a celor ce privesc măturarea şi învechirea produselor, deoarece a beneficiat de o moştenire impresionantă: Crama Paradis –€“ Cramă de învechire şi maturare a distilatelor de vin şi Crama Beciul Domnesc –€“ cea care adăposteşte Vinotecă societăţii. Având o astfel de moştenire, am învăţat că vinul, asemenea oricărei opere de artă, este un produs ce necesită timp pentru a-şi continua drumul spre performanţă, am înţeles că este o onoare să continuăm această tradiţie şi să lăsăm la rândul nostru o moştenire de valoare generaţiilor următoare.