HARTA OAMENILOR BUNI - BECIUL DOMNESC

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII “Harta Oamenilor Buni” organizata de societatea Vincon Logistic S.A. (perioada: 15 martie – 15 iunie 2015)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Harta Oamenilor Buni” (denumita in continuare „Promotia”) este VINCON LOGISTIC S.A. („Organizatorul”), societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Focsani, strada Avantului nr. 12, judetul Vrancea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr J39/477/2010, avand cod unic de inregistrare RO 27770826, avand numar de operator de date personale 27660, reprezentata prin Gianina-Virginia Rusu in calitate de Administrator unic. 1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. 1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei 

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. 2.2. Promotia va incepe pe data de 15 martie 2015, ora 00:00:01 si va dura pana la 15 iunie 2015, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: in format electronic, prin accesarea paginii https://www.facebook.com/beciuldomnesc; in urma unei solicitari scrise trimise la adresa de corespondenta a Organizatorului Vincon Logistic SA: Str. Valsanesti nr. 1E, sector 3, Bucuresti, Romania, sau la adresa de e-mail promotie@vinconromania.ro. 3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 0213467993 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale). 3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul https://www.facebook.com/BeciulDomnesc.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. 4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: anga­jatii companiei Vincon Logistic S.A. si ai distribuitorilor acesteia; angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie: - vinurile din brand-ul Beciul Domnesc imbuteliate in sticla cu capacitatea de 0,75 litri ; 5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, iar Organizatorii nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale. 5.3. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii: 6.1.1. Premii finale conform tabelului de mai jos: Natura premiului - 2,000+3,000 RON
Cantitate totala - 9 premii Total valoare neta - 45,000 RON

6.1.2. Premii zilnice conform tabelului de mai jos: Natura premiului - 100 RON Cantitate zilnica - 3 premii Cantitate totala - 279 premii Total valoare neta - 27,900 RON

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 72.900 RON. La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat de castigatori. 6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie 7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Participantul se va inscrie la Promotie prin oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos; (3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos; (4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone. 7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie 7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 15 martie 2015 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 iunie 2015 (ora 23:59:59). 7.2.2. Participantii pot participa in Promotie prin oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1) Prin expedierea, in perioada 15 martie 2015 - 15 iunie 2015, a unui SMS la numarul 1816 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand numarul de bon fiscal (care contine minim un produs participant la Promotie), data bonului fiscal, numele participantului, numele unei persoane nominalizate si judetul de resedinta al persoanei nominalizate. Aceasta modalitate de participare ii ofera utilizatorului/participantului 4 sanse la tragerea la sorti pentru premiile zilnice si 4 sanse la tragerea la sorti pentru premiul cel mare. (2) Online, prin completarea unui formular de inscriere in aplicatia dedicata campaniei „Harta Oamenilor Buni”, disponibila la accesarea website-ului https://www.facebook.com/BeciulDomnesc. Inscrierea online se va putea face prin doua modalitati: Participare cu bon fiscal (care contine minim un produs participant la Promotie): Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul telefonului mobil (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom), adresa e-mail, judetul in care locuieste, numarul bonului fiscal impreuna cu persoana sau persoanele nominalizate si datele acestora (nume, prenume, judetul in care locuiesc si o scurta descriere a motivului pentru care acestea sunt nominalizate, conform cu indicatiile descrise in aplicatia dedicata promotiei). Toate campurile sunt obligatorii pentru ca inscrierea sa se realizeze cu succes. Fiecare utilizator/participant poate sa nominalizeze intre 1 si 3 persoane pentru fiecare bon fiscal trimis. Aceasta modalitate de participare ii ofera utilizatorului/participantului 3 sanse la tragerea la sorti pentru premiile zilnice si 3 sanse la tragerea la sorti pentru premiul cel mare, indiferent de numarul de persoane nominalizate. Atentie: - In cazul in care un participant se inscrie si prin mecanismul SMS, numarul de telefon specificat in aplicatie trebuie sa coincida cu cel inscris prin SMS - Inscrierea participantului va fi valida fie daca acesta doreste sa nominalizeze o singura persoana, doua persoane sau trei persoane. - Persoanele nominalizate trebuie sa fie persoane distincte, nefiind acceptate si considerate valide nominalizarile aceleiasi persoane de mai multe ori. Exemplu pentru participari neacceptate in astfel de situatie: un participant introduce toate datele din formular, iar in campurile de nominalizari persoane, introduce aceeasi persoana de mai multe ori; aceasta regula fiind aplicabila chiar si in cazul urmatoarelor participari, prin introducerea unui nou numar de bon fiscal, a aceluiasi participant. - Nominalizarile trebuie facute in sesiunea curenta. - Nominalizarile facute de catre un participant, odata introduse in aplicatia campaniei si trimise catre aprobare, nu mai pot fi modificate si nu mai pot fi adaugate alte persoane in participarea respectiva (in cazul in care intr-o participare utilizatorul/participantul a nominalizat una sau doua persoane, nu mai poate reveni asupra listei de nominalizari efectuate si trimise catre aprobare, adaugand alte persoane). - Persoanele nominalizate pot fi atat utilizatori din platforma de socializare Facebook, cat si non-useri (persoane care nu detin cont in platforma)

  1. Participare fara bon fiscal: Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul telefonului mobil (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom), adresa e-mail, judetul in care locuieste, impreuna cu persoana sau persoanele nominalizate si datele acestora (nume, prenume, judetul in care locuiesc si o scurta descriere a motivului pentru care acestea sunt nominalizate). Toate campurile sunt obligatorii pentru ca inscrierea sa se realizeze cu succes. Fiecare utilizator are dreptul de a nominaliza intre una si trei persoane. Fiecare nominalizare ii ofera utilizatorului cate 1 sansa la tragerea la sorti pentru premiile zilnice si 1 sansa la tragerea la sorti pentru premiul cel mare. Atentie:

- In cazul in care un participant se inscrie si prin mecanismul SMS, numarul de telefon specificat in aplicatie trebuie sa coincida cu cel inscris prin SMS - Participarea fara bon fiscal este posibila o singura data pe toata perioada campaniei, pentru fiecare participant. Un participant care s-a inscris in campanie prin „Participare fara bon fiscal” se mai poate inscrie din nou doar daca efectueaza o noua participare prin „Participare cu bon fiscal”obtinand astfel mai multe sanse. - Inscrierea participantului va fi valida fie daca acesta doreste sa nominalizeze o singura persoana, doua persoane sau trei persoane. - Nominalizarile facute de catre un participant, odata introduse in aplicatia campaniei si trimise catre aprobare, nu mai pot fi modificate si nu mai pot fi adaugate alte persoane in participarea respectiva (in cazul in care intr-o participare utilizatorul/participantul a nominalizat una sau doua persoane, nu mai poate reveni asupra listei de nominalizarii efectuate si trimise catre aprobare, adaugand alte persoane). - Persoanele nominalizate pot fi atat utilizator din platforma de socializare Facebook, cat si non-useri (persoane care nu detin cont in platforma). Indiferent de modalitatea de inscriere (Online prin participare cu bon fiscal sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul fiscal sau bonurile fiscale continand numarul de bon fiscal unic, in original si in stare buna de lizibilitate, pentru validarea ulterioara a premiului. In cazul in care un castigator desemnat prin tragere la sorti nu va putea pune la dispozitia Organizatorului bonul fiscal sau bonurile fiscale continand numarul de bon fiscal unic, in original si in stare buna de lizibilitate, acesta va fi decazut din drepturi, nemaifiind considerat valid pentru primirea premiului. Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate la Art 7.2.2. Acest Cont va cumula toate Numerele de bon fiscal transmise de catre participanti prin oricare dintre modalitatile de participare mentionate la Art 7.2.2, indiferent daca acestea sunt valide sau nu. In cazul participarilor online, participantii vor vedea in timp real istoria participarii la promotie (cate participari a avut si cate sanse are la premii). 7.2.3. Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2. In cazul in care acelasi Numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de bon fiscal. 7.2.4. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 numere de bon fiscal intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt Numar de bon fiscal introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv. 7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii: (1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei. (2) Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul https://www.facebook.com/BeciulDomnesc numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4) (3) Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.8, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numerelor de bon fiscal. (4) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului. 7.2.6. Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon fiscal eronate, incomplete, informatii si/sau orice alt caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele numere de bon fiscal transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a Numarului de bon fiscal, participantul va primi un sms conform articolului 7.2.7. (2) d sau un mesaj pe website-ul promotiei conform articolului 7.2.7.(2) d. Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 0213467993 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Numerelor de bon fiscal expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numerelor de bon, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind bonul fiscal de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care, dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei, va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic. Numerele de bon fiscal valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei. 7.2.7. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1816 continand numarul de bon fiscal impreuna cu numele unei persoane: (1) Ce trebuie sa faca Participantul: a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie. b. sa trimita intre 15 martie si 15 iunie 2015 un SMS la numarul 1816 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina numarul de bon fiscal care dovedeste achizitia a cel putin unui produs participant la promotie, data bonului fiscal, impreuna cu numele participantului, numele persoanei nominalizate si judetul de resedinta al persoanei respective. (2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje: (a) Pentru fiecare SMS trimis pana la 15 martie 2015, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: Promotia nu a inceput inca. Pastreaza bonul fiscal si repeta inscrierea incepand cu 15.03.2015 la 1816 sau pe https://www.facebook.com/BeciulDomnesc. (b) Daca inscrierea este corecta si este expediata in perioada 15 martie-15 iunie 2015, Participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari, ai intrat in promotia Beciul Domnesc Harta Oamenilor Buni! Vino pe www.facebook.com/BeciulDomnesc, adauga un om bun si invita-ti prietenii in concurs! (c) Inscriere incorecta expediata in perioada 15 martie-15 iunie 2015, Participantul va primi urmatorul mesaj: Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. (d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 inscrieri gresite, accesul la promotia Vincon ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj: Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la infoline 0213467993 (tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca. (e) Daca un Numar de bon fiscal promotional este primit la numarul 1816 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon Participantul va primi urmatorul mesaj: Acest numar de bon fiscal a fost deja folosit. Introdu un alt numar de bon fiscal pentru o noua sansa de castig. (f) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Vincon s-a incheiat pe data de 15.06.2015. Iti multumim pentru interes! Ramai aproape de noi pe pagina www.facebook.com/beciuldomnesc. (g) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel de al 11-lea Numar de bon fiscal intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 numere de bon fiscal in promotie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text: Ai introdus deja numarul maxim de inscrieri pe zi (10). Poti folosi din nou acest numar de bon fiscal in alta zi.

(3) Pentru fiecare inscriere valida un participant va primi 4 sanse pentru tragerile la sorti pentru premiile zilnice si 4 sanse pentru tragerea la sorti de la finalul campaniei.

7.2.8. Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/BeciulDomnesc, prin aplicatia dedicata campaniei „Harta Oamenilor Buni” (1) Ce trebuie sa faca Participantul: a. sa intre pe https://www.facebook.com/BeciulDomnesc, in aplicatia „Harta Oamenilor Buni” si sa aleaga modalitatea de participare, conform celor de mai jos: (1) Participare cu bon fiscal: Pentru a participa si a obtine sansele mentionate, el trebuie sa completeze formularul special acestui tip de participare, prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul telefonului mobil (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom), adresa e-mail, judetul in care locuieste, numarul bonului fiscal impreuna cu persoana sau persoanele nominalizata/e si datele acestora (nume, prenume, judetul in care locuiesc si o scurta descriere a motivului pentru care aceste persoane au fost nominalizate). Toate campurile sunt obligatorii pentru ca inscrierea sa se realizeze cu succes. Bonul fiscal al carui numar este introdus de catre participant in campanie trebuie sa contina cel putin 1 produs participant la campanie, pentru ca inscrierea lui sa fie valida. Fiecare utilizator poate sa nominalizeze intre 1 si 3 persoane pentru fiecare bon fiscal trimis. Aceasta modalitate de participare ii ofera utilizatorului 3 sanse la tragerea la sorti pentru premiile zilnice si 3 sanse la tragerea la sorti pentru premiul cel mare, indiferent daca nominalizeaza 1, 2 sau 3 persoane. (2) Participare fara bon fiscal: Pentru a participa si a obtine sansele mentionate, el trebuie sa completeze formularul special acestui tip de participare, prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numarul telefonului mobil (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom), adresa e-mail, judetul in care locuieste, impreuna cu persoana/ele nominalizata si datele acestora (nume, prenume, judetul in care locuiesc si o scurta descriere a motivului pentru care aceste persoane au fost nominalizate ). Toate campurile sunt obligatorii pentru ca inscrierea sa se realizeze cu succes. Fiecare utilizator are dreptul de a nominaliza intre 1 si 3 persoane. Aceasta modalitate de participare ii ofera utilizatorului 1 sansa la tragerea la sorti pentru premiile zilnice si 1 sansa la tragerea la sorti pentru premiul cel mare, pentru fiecare persoana nominalizata. Ambele tipuri de participari trebuie sa se efectueze in perioada 15 martie – 15 iunie 2015 pentru a primi sansele la tragerea la sorti in functie de modalitatea de participare. (2) Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje: (a) Daca inscrierea este corecta si in perioada 15 martie – 15 iunie 2015: Felicitari! Inscrierea ta este corecta. Participa in continuare pentru mai multe sanse la premiile zilnice si premiile finale. (b) Pentru inscriere incorecta trimisa in perioada 15 martie– 15 iunie 2015, Participantul va primi mesajul: Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. (c) Daca se incearca introducerea in promotie a aceluiasi numar de bon fiscal de mai multe ori, Participantul va primi urmatorul mesaj: Acest numar de bon fiscal a fost deja folosit. Introdu un alt numar de bon fiscal pentru o noua sansa de castig.

(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 inscrieri gresite/introduse anterior, accesul la promoti ii va fi blocat si va primi urmatorul mesaj: Din pacate, contul tau a fost blocat din cauza ca ai introdus prea multe inscrieri incorecte. Ramai aproape de noi pe pagina https://www.facebook.com/BeciulDomnesc. (e) Daca un participant vrea sa introduca mai mult de 10 numere de bon fiscal intr-o zi (numarul maxim admis), va primi un mesaj cu urmatorul text: Ai introdus deja numarul maxim de inscrieri admise pe zi (10). Poti folosi din nou acest numar de bon fiscal in alta zi.

7.3. Desemnarea castigatorilor 7.3.1 Premiul final descris la Art 6.1.1 se va acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va fi organizata in data de 22 Iunie 2015 si va viza inscrierile valide, ce contin numarul bonului fiscal (in cazul in care acesta a fost inscris prin sms sau pe www.facebook.com/BeciulDomnesc) ce atesta achizitia produselor participante si numele persoanei nominalizate in promotie si judetul acesteia de resedinta, dar si inscrierile valide ce contin doar numele persoanei nominalizate si judetul acesteia de resedinta, efectuate intre 15 martie 2015 (ora 00:00:01) si 15 iunie 2015 (ora 23:59:59) pe pagina www.facebook.com/beciuldomnesc. 7.3.1.1 Tragerea la sorti se va face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 9 (noua) castigatori urmand a fi supusi procesului de validare a castigurilor (potrivit Art.7.4.) si 27 de rezerve, cate 3 rezerve pentru fiecare castigator in parte. 7.3.1.2 In cazul in care, la extragerea premiilor mari, va fi extras castigator un participant care a nominalizat doua sau trei persoane prin mecanismul online – cu bon fiscal, descris la punctul 7.2.2.(2).1., se va efectua o noua tragere la sorti pentru a determina alaturi de care dintre cele doua sau trei persoane nominalizate va castiga premiul participantul. 7.3.1.3 Nu vor participa la tragerea la sorti pentru premiile finale inscrierile in promotie care nu contin numele unei persoane nominalizate si judetul acesteia de resedinta. 7.3.2 Premiile zilnice descrise la Art 6.1.2 se vor acorda prin tragere la sorti, astfel: (1) In data de 23 martie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 15 martie – 22 martie 2015; (2) In data de 30 martie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 23 -29 martie 2015; (3) In data de 6 aprilie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 30 martie – 05 aprilie 2015; (4) In data de 14 aprilie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 06 – 12 aprilie 2015; (5) In data de 20 aprilie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 13 – 19 aprilie 2015; (6) In data de 27 aprilie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 20 -26 aprilie 2015; (7) In data de 4 mai 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 27 aprilie 2015 – 3 mai 2015; (8) In data de 11 mai 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 4 – 10 mai 2015; (9) In data de 18 mai 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 11 – 17 mai 2015; (10) In data de 25 mai 2015 mai va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 18 – 24 mai 2015; (11) In data de 2 iunie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 25 – 31 mai 2015; (12) In data de 8 iunie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 1 – 7 iunie 2015; (13) In data de 16 iunie 2015 va avea loc tragerea la sorti si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 8 – 15 iunie 2015; 7.3.2.1 Un Participant poate castiga cel mult un premiu zilnic pe toata perioada desfasurarii promotiei si cel mult un premiu final. 7.3.2.2 In cadrul tragerilor saptamanale se vor desemna cate 3 castigatori pentru fiecare zi de campanie impreuna cu cate 3 rezerve pentru fiecare castigator in parte. 7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor. 7.4.1. Ulterior extragerii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia. Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal continand orice Numar de bon fiscal introdus de respectivul participant in promotie. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor de mai jos: (1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus; (3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus; (4) Participantul va asigura integritatea bonul fiscal si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului. (5) Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor zilnice sau ai premiului mare vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in termen de 2 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 2 zile lucratoare, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. (6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: a. Castigatorii premiilor mari: - nume si prenume - adresa din cartea/buletinul de identitate - CNP, serie si numar CI/BI pentru plata impozitului - contul bancar in care doreste sa-i fie transferata suma de bani castigata Pentru a intra in posesia premiului castigatorii vor: - avea obligativitatea ca in termen de 7 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice sa trimita copia bonului fiscal la promotie@vinconromania.ro sau catre adresa de corespondenta a Vincon Logistic SA din Str. Valsanesti nr. 1E, sector 3, Bucuresti; in cazul in care castigatorul s-a inscris pe www.facebook.com/beciuldomnesc, prin optiunea “inscriere fara bon fiscal”, nu se va mai solicita bonul fiscal. b. Castigatorii premiilor zilnice: - nume si prenume - adresa din cartea/buletinul de identitate - CNP, serie si numar CI/BI pentru plata impozitului - contul bancar in care doreste sa-i fie transferata suma de bani castigata Pentru a intra in posesia premiului castigatorii vor: - avea obligativitatea ca in termen de 2 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice sa trimita copia bonului fiscal la promotie@vinconromania.ro sau catre adresa de corespondenta a Vincon Logistic SA din Str. Valsanesti nr 1E, sector 3 , Bucuresti; in cazul in care castigatorul s-a inscris pe www.facebook.com/beciuldomnesc, prin optiunea “inscriere fara bon fiscal” nu se va mai solicita bonul fiscal. 7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre cele 3 rezerve nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului. 7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website https://www.facebook.com/beciuldomnesc, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul https://www.facebook.com/beciuldomnesc pana la data de 30.09.2015.

7.5. Intrarea in posesia premiilor 7.5.1. Banii vor fi virati in conturile castigatorilor ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul https://www.facebook.com/BeciulDomnesc (sectiunea “Castigatori”). Premiile constand in bani se vor acorda prin transfer bancar. Premiul se considera achitat la data efectuarii transferului bancar, in contul in lei, detinut si comunicat de castigator. 7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Art. 8 - Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 9.2. Organizatorii Campaniei promotionale „Harta Oamenilor Buni” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr. 650/2002. 9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva. 9.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt depuse in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor.. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 9.6. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului; lipsa de pe bonul fiscal a denumirii produsului participant; SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1816, inscrierea online pe un alt site decat https://www.facebook.com/beciuldomnesc, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator; SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un Numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal promotional; SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus; SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Telekom SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului; Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil si Numar de bon fiscal valid) Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea raspunde Participantului la promotie; Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat Numerele de bon fiscal online sau prin e-mail; Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numarul de bon fiscal pe https://www.facebook.com/beciuldomnesc sau a trimis SMS-ul respectiv continand numarul de bon fiscal promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului; Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie; Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact si a contului bancar indicat nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, Numarului de bon fiscal inscris; Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional sau la numarul de bon fiscal (ex: bonuri fara numere de bon fiscal imprimate, numere de bon fiscal ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale; Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila; Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.; Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului); Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiune minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a societatii Vincon Logistic S.A., sa fie prelucrate si utilizate de aceasta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Vincon Logistic S.A. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Vincon Logistic S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 27660 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. 10.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Str. Polona, nr.43, Sector 1, Bucuresti, Romania, o data pe an, in mod gratuit, Vincon Logistic S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Vincon Logistic S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. 10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 10.4 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: - dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. - dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa de corespondenta a Vincon Logistic SA, din Str. Valsanesti nr 1E, Sector 3 Bucuresti, Romania, in atentia departamentului de Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 10.6 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie. 10.7 Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei. 11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. 13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului oricand pe durata derularii acesteia dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 - Alte Clauze 14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei. 14.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru bonurile/facturile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel bonuri/facturi.

ADMINISTRATOR UNIC,

Gianina-Virginia Rusu