Momente Aparte

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII “Momentele Aparte se castiga in doi” organizata de Vincon Logistic S.A. (perioada: 15 Nov 2014 – 15 Ianuarie. 2015)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Momentele Aparte se castiga in doi” (denumita in continuare „Promotia”) este VINCON LOGISTIC SA („Organizatorul”), societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Focsani, strada Avantului nr.12, judetul Vrancea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr J39/477/2010, avand cod unic de inregistrare RO 27770826, avand numar de operator de date personale 27660. 1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. 1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei 

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in urmatoarele 100 de magazine Mega Image, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt. Locatie 1 MI MOGHIOROS
2 MI DOMENII
3 MI 1DECEMBRIE
4 MI PIATA VITAN
5 MI TINERETULUI
6 MI PIATA AMZEI
7 MI IZVORUL CRISULUI
8 MI MARASESTI
9 MI ION MIHALACHE
10 MI CAMIL RESSU
11 MI DRUMUL TABEREI
12 MI TITAN
13 MI T.PALLADY
14 MI APUSULUI
15 MI COMPOZITORILOR
16 MI MIHAI BRAVU
17 MI GIURGIULUI
18 MI DOMNESTI
19 MI LIZEANU
20 MI HALA TRAIAN
21 MI PIATA GEMENII
22 MI IANCU DE HUNEDOARA
23 MI COLENTINA
24 MI GRIVITEI
25 MI BOLINTIN VALE
26 MI COLENTINA OBOR
27 MI BRANCOVEANU
28 MI EMINESCU
29 MI BUSTENI
30 MI FERDINAND
31 MI POPESTI LEORDENI
32 MI PIATA IANCULUI
33 MI BRAN
34 MI CRANGASI
35 MI SEBASTIAN
36 MI MUNCII
37 MI OBREGIA
38 MI OBOR
39 MI MIHAILESTI
40 MI LUGOJANA
41 MI ROMANCIERILOR
42 MI CHITILA
43 MI PROGRESULUI
44 MI BERCENI
45 MI FAVORIT
46 MI DRUMUL TABEREI 2
47 MI ION ROATA
48 MI ROATA DE JOS
49 MI BUCURESTI MALL
50 MI GLORIA
51 MI TITULESCU
52 MI LACUL TEI
53 MI VOLUNTARI
54 MI NITU VASILE
55 MI BUCURESTII NOI
56 MI VATRA LUMINOASA
57 MI COMPOZ-SIBIU
58 MI BACILA
59 MI AFUMATI
60 MI TARTASESTI
61 MI ION MINCU
62 MI TUNARI 2
63 MI LUNCA CERNEI
64 MI GIULESTI
65 MI B.MANTA
66 MI OTOPENI
67 MI UVERTURII
68 MI VLAD TEPES
69 MI BALOTESTI
70 MI PLOIESTI
71 MI TEIUL DOAMNEI
72 MI MINIS
73 MI CHARLES DE GAULLE
74 MI CONSTANTA 1
75 MI BREAZA
76 MI CAROL
77 MI NORILOR
78 MI BIRUINTEI
79 MI ROSETTI
80 MI MILITARI
81 MI CORBEANCA
82 MI POD BANEASA
83 MI CARTIER LATIN
84 MI CAMPIA LIBERTATII
85 MI RAHOVA
86 MI STRADA PASCANI
87 MI CHIAJNA
88 MI GROZOVICI
89 MI EMIL RACOVITA
90 MI PIATA SUDULUI
91 MI COMARNIC
92 MI PIATA RESITA
93 MI OLTENITEI
94 MI RM SARAT
95 MI CORBEANCA 2
96 MI STEFAN CEL MARE METROU
97 MI 13 SEPTEMBRIE
98 MI DAMBOVITA
99 MI CEAHLAU
100 MI MOGOSOAIA

2.2. Promotia va incepe pe data de 15 Noiembrie 2014, ora 00:00:01 si va dura pana la 15 Ianuarie 2015, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: in format electronic, prin accesarea website-ului www.vincon.ro/promotii/momente-aparte in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Str. Valsanesti nr 1E, sector 3, Bucuresti, Romania sau la adresa de e-mail promotie@vinconromania.ro.

3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 0213467993 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale). 3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.vincon.ro/promotii/momente-aparte

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. 4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: anga­jatii companiei Vincon Logistic S.A. si ai distribuitorilor acesteia angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante 5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie: Produsele din gama Beciul Domnesc: - Beciul Domnesc Cabernet Sauvignon -sec 0,75 - Beciul Domnesc Merlot - sec 0,75 l - Beciul Domnesc Pinot Noir –demisec 0,75 l - Beciul Domnesc Cabernet Sauvignon – dulce 0,75 l - Beciul Domnesc Feteasca Neagra – demidulce 0,75 l - Beciul Domnesc Riesling – sec 0,75 l - Beciul Domnesc Feteasca Alba - sec 0,75 l - Beciul Domnesc Sauvignon Blanc –demisec 0,75 l - Beciul Domnesc Sarba – sec 0,75 l - Beciul Domnesc Muscat Ottonel - demidulce 0,75 l - Beciul Domnesc Rose – sec 0,75 l 5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale. 5.3. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii: 6.1.1. Premiu mare, conform descrierii de mai jos: 3 X excursii la Predeal pentru 2 persoane – in valoare de 3,600 lei Unitatea de cazare este de categoria 3*, perioada de cazare va fi aleasa intre intre 16 Ianuarie – 1 Aprilie 2015 Premiul cuprinde cazare + masa pentru un WE ( vineri- duminica) . In premiu nu este inclus drumul pana la unitatea de cazare. 6.1.2. Premii conform descrierii de mai jos: 10 X vizita la Cramele Beciul Domnesc pentru 2 persoane in valoare de 9,000 lei Vor fi 3 week-end-uri disponibile pe durata a 90 de zile (15 Ianuarie – 15 Aprilie) Castigatorii vor putea alege unul dintre cele 3 week-end-uri Vizita la crama va fi organizata atunci cand toti castigatorii vor alege acelasi week end (10*2 persoane) Plecarea se va face dintr-un punct ce va fi comunicat castigatorilor, iar intoarcerea va avea loc in aceeasi zi. 20 X cina la restaurant in Bucuresti pentru 2 persoane in valoare de 4,000 lei 50 X seturi Somelier in valoare de 2,925 lei Acest set este alcatuit din 4 ustensile: taietor de capison, desfacator twist, inel antipicurator si un dop cu inchidere ermetica. 6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 19,525 RON . 6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie 7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal(+ textul BECIUL DOMENSC) care dovedesc achizita de Produse Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos; (3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos; (4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone. 7.2. Modalitatea de inscriere in Promotie 7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 15 Noiembrie 2014 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 Ianuarie 2015 (ora 23:59:59). 7.2.2. Participantii vor trimite textul BECIUL DOMNESC impreuna cu Numarul de bon fiscal dupa cum urmeaza: (1) Prin expedierea, in perioada 15 Noiembrie 2014 - 15 Ianuarie 2015, unui SMS la numarul 1877 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand numarul de bon fiscal si textul BECIUL DOMNESC. Participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul fiscal continand numarul de bon fiscal unic, in original, pentru validarea ulterioara a premiului. (a) Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate la Art 7.2.2 (1) (b) Acest Cont va cumula toate Numerele de bon fiscal transmise de catre participanti. (c) Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data. In cazul in care acelasi Numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite), acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de bon fiscal. 7.2.3. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 numere de bon fiscal intr-o zi calendaristica. Orice alt Numar de bon fiscal introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv. 7.2.4. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii: (1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei (2) Daca Participantii transmit numere de bon fiscal care sunt fie eronate, fie care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior (3) Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4) (4) Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.5, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numerelor de bon fiscal. (5) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului. 7.2.5. Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon fiscal eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele numere de bon fiscal transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare. In acest caz participantul va primi un SMS. Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 0213467993 – tarif normal in reteaua Telekom de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Numarelor de bon fiscal expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numerelor de bon, a numarului de telefon de pe care s-a facut, precum si informatii privind bonul fiscal de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care, dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant, operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei, va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic. Numerele de bon fiscal valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei. 7.2.6. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la numarul 1877 (1) Ce trebuie sa faca Participantul: a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie. b. sa trimita intre 15 Noiembrie 2014 si 15 Ianuarie 2015 un SMS la numarul 1877 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina numarul de bon fiscal care dovedeste achizitia a cel putin unui produs din gama Beciul Domnesc si textul BECIUL DOMNESC. (2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje: (a) Pentru fiecare SMS trimis pana la 15 Noiembrie 2014, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: Promotia nu a inceput inca. Pastreaza bonul fiscal si retrimite numarul de bon fiscal din 15.11.2014 la acelasi numar. (b) Daca un Numar de bon fiscal corect este expediat in perioada 15 Noiembrie 2014 -15 Ianuarie 2015, Participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Te-ai inscris in concurs. Mai multe sticle achizitionate, mai multe sanse de castig. (c) Daca un Numar de bon fiscal promotional incorect este expediat in perioada 15 Noiembrie 2014 -15 Ianuarie 2015, Participantul va primi urmatorul mesaj: Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. (d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 numere de bon fiscal gresite, accesul la Promotie ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj: Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la infoline 0213467993 (tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca. (e) Daca un Numar de bon fiscal promotional este primit la numarul 1877 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon, Participantul va primi urmatorul mesaj: Acest Numar de bon fiscal a fost deja folosit. Cumpara din nou pentru o noua sansa de castig. (f) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Beciul Domnesc s-a incheiat pe data de 15 Ianuarie 2015. Iti multumim pentru interes! (g) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 11-lea Numar de bon fiscal intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 numere de bon fiscal in promotie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text: Ai introdus deja numarul maxim de numere de bon fiscal admise pe zi (10). Poti folosi din nou acest Numar de bon fiscal in alta zi.

7.3. Desemnarea castigatorilor 7.3.1 Premiile descrise la Art 6.1.1 si 6.1.2 se va acorda prin tragere la sorti electronica. Tragerea la sorti va fi organizata in data de 16 Ianuarie 2015 si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 15 Noiembrie 2014 (ora 00:00:01) si 15 Ianuarie 2015 (ora 23:59:59); 7.3.1.1 Extragerile se vor face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna castigatorii conform articolului 6.1, precum si cate o rezerva pentru fiecare premiu in parte, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii. 7.3.1.2 Pe intreaga durata a Promotiei, un Participant poate castiga un singur premiu, indiferent de tipul acestuia. 7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor. 7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia. Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea bonului fiscal continand Numarul de bon fiscal introdus de respectivul participant in promotie. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: (1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze conform celor prevazute la Art. 7.2.2.(1) de mai sus; (3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus; (4) Participantul va asigura integritatea bonul fiscal si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului. (5) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care nici prin aceasta modalitate castigatorul nu poate fi contactat. se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. (6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: Castigatorii premiilor: - nume si prenume - adresa din buletinul/cartea de identitate Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii vor: - avea obligativitatea ca in termen de 3 zile calendaristice sa trimita copia bonului fiscal la promotie@vinconromania.ro sau catre adresa Vincon Logistic SA, Str. Valsanesti nr 1E, sector 3 , Bucuresti. 7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care nicio rezerva nominalizata pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului. 7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.vincon.ro/promotii/momente-aparte in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul www.vincon.ro/promotii/momente-aparte pana la data de 15.02.2015

7.5. Intrarea in posesia premiilor 7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Legea nr. 571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 9.2. Organizatorul Campaniei promotionale „Momente Aparte se castiga in doi” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata – republicata, 9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva. 9.6. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului; lipsa de pe bonul fiscal a denumirii produsului participant; SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1877 ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator; SMS-urile ce contin un Numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal promotional; SMS-urile trimise in afara perioadei Promotiei mentionata mai sus; SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Telekom SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului; Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si, ca atare, Organizatorul nu va putea raspunde Participantului la Promotie; Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a trimis SMS-ul respectiv continand numarul de bon fiscal promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului; Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie; Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc; Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator; Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional sau la numarul de bon fiscal (ex: bonuri fara numere de bon fiscal imprimate, numere de bon fiscal ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale; Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila; Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Vincon Logistic S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Vincon Logistic S.A. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Vincon Logistic S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 27660 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. 10.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Str. Valsanesti nr. 1E, sector 3 , Bucuresti, odata pe an, in mod gratuit, Vincon Logistic S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Vincon Logistic S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. 10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 10.4 Participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: - dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. - dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.4 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Vincon Logistic SA, Str. Valsanesti nr 1E, Sector 3, Bucuresti, Romania, in atentia Departamentului de Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 10.6 Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice informatie cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie. 10.7 Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei. 11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, 11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. 13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.