Pe cat cumperi, pe atat castigi!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Pe cat cumperi, pe atat castigi!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Pe cat cumperi, pe atat castigi!” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este SC VINCON LOGISTIC SA cu sediul in Focsani, strada Avântului, nr. 12, judetul Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/477/2010, avand cod unic de inregistrare (cod fiscal) RO 27770826, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 27660, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii (astfel cum sunt definiti mai jos). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea pe site-ul web www.vinconromania.com si pe pagina de Facebook www.facebook.com/BeciulDomnesc, fiind de asemenea disponibil gratuit oricarei persoane sunand la numarul de telefon cu tarif normal 021.346.79.87 intre orele 9:00 - 17 00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la art 1.1.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea 650/2002.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 3.1. Campania este organizata si se desfasoara in urmatoarele judete: Bucuresti, Ilfov, Constanta, Arges, Brasov, Harghita, Covasna, Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Sibiu, Alba, Valcea, Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani, Dolj si va cuprinde magazine de retail deservite de forta de vanzare a distribuitorilor agreati ai SC VINCON LOGISTIC S.A. (numite in continuare “Magazine”).

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe in data de 1 aprilie 2014, ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la 30 iunie 2014, ora 23:59:59, ora Romaniei (numita in continuare “Perioada Campaniei"). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPATE

5.1. La aceasta Campanie promotionala participa produsele din gama Beciul Domnesc 0.750L sticla.

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La promotie pot participa vanzatorii din magazine de tip supermarket si market locale care comercializeaza produsele participante la promotie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta magazinele. Intrarea in promotie a unui vanzator se face prin achizitionarea produselor participante de la distribuitorii autorizati. Nu vor participa la Promotie vanzatorii din locatiile de tip: en-gros, cash & carry, hypermarket, discount.

6.2.Vanzator se considera orice persoana angajata de magazin sa comande produsele participante de la distribuitorii agreati si sa le vanda catre consumatorii finali. Se va admite participarea la prezenta campanie promotionala a unuia sau mai multor vanzatori pentru fiecare magazin.

6.3. Evaluarea rezultatelor si premierea Participantilor va fi facuta la finalul fiecarei saptamani din perioada promotional de catre reprezentantii distribuitorilor autorizati ai SC VINCON LOGISTIC SA.

6.4. La Campania promotionala nu au dreptul sa participe angajatii S.C. VINCON LOGISTIC S.A., SC VINCON VRANCEA SA sau ai distribuitorilor autorizati, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

6.5. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si acceptat integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

6.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie orice participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1. Pentru a participa la Campania Promotionala vanzatorii trebuie sa achizitioneze de la distribuitorii autorizati SC Vincon Logistic SA produsele participante la campanie conform pragurilor de mai jos.Fiecare vanzator poate face doar o singura comanda in cuantumul pragului pentru care primeste garantat un talon razuibil.

7.2. Praguri de achizitie :

a) Valabile pentru judetele: Bucuresti, Ilfov, Cluj, Valcea, Dolj, Brasov, Sibiu, Alba, Bistrita Nasaud, Mures, Suceava, Botosani

 • Prag 1 – 3 sticle de Beciul Domnesc 0.750L. Acest prag este valabil doar pentru clientii noi, atat pentru prima comanda cat si pentru restul comenzilor pana la finalul campaniei.
 • Prag 2 – 6 sticle de Beciul Domnesc 0.750L. Acest prag este valabil pentru oricare client ce doreste sa participe la program.
 • Prag 3 – 12 sticle de Beciul Domnesc 0.750L. Acest prag este valabil pentru oricare client ce doreste sa participe la program.

b) Valabile pentru judetele: Satu Mare, Marmures, Constanta, Arges, Harghita, Covasna

 • Prag 1 – 4 sticle de Beciul Domnesc 0.750L. Acest prag este valabil doar pentru clientii noi, atat pentru prima comanda cat si pentru restul comenzilor pana la finalul campaniei.
 • Prag 2 – 7 sticle de Beciul Domnesc 0.750L. Acest prag este valabil pentru oricare client ce doreste sa participe la program.
 • Prag 3 – 15 sticle de Beciul Domnesc 0.750L. Acest prag este valabil pentru oricare client ce doreste sa participe la program.

7.3 Pentru fiecare achizitie de sticle conform pragurilor de mai sus realizata de un vanzator printr-o singura comanda, acesta primeste automat un talon razuibil. Fiecare talon contine imaginea unui premiu. La trei taloane cu aceeasi imagine a premiului vanzatorul primeste automat premiul respectiv.

7.4 Pragurilor de achizitie le sunt aferente taloane de culori diferite:

 • Pragul 1 – taloane de culoare rosie
 • Pragul 2 – taloane de culoare galbena
 • Pragul 3 – taloane de culoare albastra

7.5. La acordarea fiecarui premiu, agentii distribuitorilor agreati SC VINCON LOGISTIC SA vor completa un proces verbal de predare – primire cu datele din CI, CNP, numar telefon si cu semnatura persoanei careia i s-a inmanat premiul si vor colecta de la vanzator cele trei taloane.

7.6. Reprezentantii Organizatorului (managerii de vanzari, marketing) vor efectua, pe toata perioada campaniei, vizite prin sondaj pentru verificarea respectarii criteriilor de premiere si a inmanarii premiilor.

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. In cadrul acestei Campanii, se vor acorda urmatoarele premii:

 • Premii talon rosu: Set cutit ceramic si curatator, set accesorii branzeturi, multifunctional de bucatarie, zdrobitor de usturoi, razatoare parmezan.
 • Premii talon galben: cana Fondue, cutit ceramic, spargator nuci, mojar de granit.
 • Premii talon albastru: tigaie ceramica, set 3 vase termorezistente, set de cutite.

Aceste premii se acorda vanzatorilor, direct in magazine, de catre agentii distribuitorilor agreati, pentru indeplinirea si respectarea conditiilor descrise in Mecanismul promotiei.

8.2. Organizatorul se obliga sa acorde Participantului premiile in termen de maxim 7 zile de la data primirii taloanelor.

8.3. Valoarea totala a premiilor oferite in acest program este de 50.000 euro (TVA INCLUS).

8.4. In cazul in care, dupa finalizarea promotiei, raman premii neacordate, Organizatonl isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

SECTIUNEA 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

9.1. Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani lichizi sau in alte obiecte/produse.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE SI LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. La inceputul Campaniei, Organizatorul pune la dispozitia participantilor cate un catalog ce cuprinde mecanismul campaniei.

10.2.Organizatorul nu isi asuma responsbilitatea pentru:

 • Taloane razuibile deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Taloanele razuibile care nu sunt predate pana la data finalizarii programului catre agentii distribuitorilor;
 • Taloanele razuibile care sunt predate altor persoane decat agentilor distribuitorilor agreati.

10.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara prezenta Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, vanzatorii respectivi vor fi scosi din pragram.

10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

11.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta de drept in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

11.2. Prezenta Campanie promotionala poate sa inceteze prin vointa unilaterala a Organizatorului cu instiintarea prealabila a participantilor in termen de 5 (cinci) zile de la data luarii deciziei de incheiere a prezentei Campanii, informarea fiind facuta pe aceleasi cai de comunicare (siteul www.vinconromania.com si pe pagina de Facebook www.facebook.com/BeciulDomnesc).

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1. Prin inscrierea la campania “Pe cat cumperi, pe atat castigi!”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.

12.2. Prin participarea la campania “Pe cat cumperi, pe atat castigi!”, castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon fix/mobil) sa fie prelucrate prin intermediul Organizatorului, pe parcursul promotiei in scopul:

 • validarii acordarii premiilor oferite de organizator,
 • publicarii listei castigatorilor (nume, prenume, oras) pe site-ul www.vinconromania.com si pe pagina de Facebook www.facebook.com/BeciulDomnesc
 • indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentei promotii;

12.3. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre SC VINCON LOGISTIC SA, cu sediul in Focsani, Jud. Vrancea, Str. Avantului, nr. 12.

12.4. La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa SC VINCON LOGISTIC SA, aceasta se obliga:

 • sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
 • sa respecte normele legale pivind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 13. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

13.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare ridicarii premiului, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

13.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind neindeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, pe siteul www.vinconromania.com si pe pagina de Facebook www.facebook.com/BeciulDomnesc.

SECTIUNEA 15. TAXE

15.1. Plata impozitelor datorate de catre castigatorii premiilor se va face prin retinere la sursa conform prevederilor Legii nr. 571/2003. 15.2. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

SECTIUNEA 16. LITIGII

16.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Vincon Logistic S.A., Focsani, str. Avantului nr. 12, judetul Vrancea in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.

16.3. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

16.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

16.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si urmarirea in instanta a respectivei persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

17.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe www.vinconromania.com si www.facebook.com/BeciulDomnesc. La cerere, magazinelor participante li se poate furniza regulamentul si in format electronic sau printat.

17.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

Pentru a descarca regulamentul autentificat da click aici .