Tu iti faci selfie, Vincon iti face cinste!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “PRIMAVARA, TU ITI FACI SELFIE, VINCON ITI FACE CINSTE!”

ORGANIZATOR: Prezentul concurs foto este organizat de Vincon Logistic S.A., cu sediul în Focșani, strada Avântului, nr. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea cu numărul de ordine J39/477/2010, CUI 27770826, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 27660, legal reprezentată prin Gianina-Virginia Rusu în calitate de Administrator unic.

PARTICIPAREA LA CONCURSUL FOTO:

Art. 1 – Concursul foto se va derula în conformitate cu prezentul regulament ("Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata concursului, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabilă.

Art. 2 - Campania se va desfăşura la nivel naţional începând cu data de 1 Martie 2015 şi până la data de 30 Martie 2015.

Art. 3 - La acest concurs poate participa orice persoană fizică, membră a comunităţii Facebook, cu domiciliul în România, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, precum şi a membrilor familiilor acestuia (copii, părinţi, soţ/soţie). Participarea este gratuită. Este interzisa participarea persoanelor sub 18 ani impliniti pana la data finalizarii promotiei. Participanţii la această Campanie sunt denumiţi în cele ce urmează şi "Utilizatori”.

Art. 4 - Pentru a participa, utilizatorii trebuie să acceseze pagina de Facebook Vincon România la adresa https://www.facebook.com/vinconromania, să acceseze aplicatia “Primavara, tu iti faci selfie, Vincon iti face cinste!”, să încarce o fotografie cu o sticla de vin participanta la promotie, să completeze în întregime formularul de înscriere şi să recomande prietenilor să le voteze fotografia. Este permisă înscrierea a maxim cinci poze pe toată durata concursului de catre fiecare utilizator. Aceeași fotografie nu poate fi postată de mai mulți utilizatori.

Art. 5 – Produsele participante la promotie sunt vinurile din gamele apartinand portofoliului Vincon Vrancea S.A.: Premiat, Galbena de Odobesti, Macho, Proles Pontica, 7 Pacate, Karpaten Berge, Doua Vorbe, Beciul Domnesc, Beciul Domnesc Grand Reserve, Casa Vrancea, Oenoteca, Comoara Pivnitei, Egregio, Rose Verite, Ambrosio, Vinoteca

Art. 6 - Fotografiile trimise trebuie sa fie originale, realizate de utilizatori, realiste, fără texte, logo-uri sau orice alte materiale ce presupun drepturi de autor și care nu aparțin participantului. Fotografiile trebuie să fie în format jpg, png sau gif. Fotografiile trebuie să aibă un conținut decent și trebuie să nu contina persoane sub varsta de 18 ani impliniti pana la data finalizarii promotiei. Organizatorul are dreptul de a efectua verificări asupra originalității fotografiilor, fiind îndreptatit să ceară utilizatorilor dovezi suplimentare în acest sens.

Art. 7 – Fotografiile trimise trebuie sa contina un singur produs participant la aceasta campanie, care sa fie usor recognoscibil in imagine.

Art. 8 - Nu se acceptă fotografii care sunt copiate de pe internet, conțin mesaje obscene sau indecente, nu respectă condițiile prezentului regulament, nu respectă condițiile impuse de lege (sunt materiale ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare sau materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale), nu se încadrează în direcțiile și temele campaniei sau care reprezintă încercări de fraudare a sistemului. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanți și care nu respectă condițiile menționate mai sus.

Art. 9 - Utilizatorii sunt unici responsabili pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii la acest concurs. Participanții sunt în întregime responsabili de conținutul imaginilor, textelor și informațiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri. Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a respectivului material, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmis.

Art. 10 - Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terțe părți pot utiliza informații pe care participanții la concurs le postează sau le fac disponibile în spațiile dedicate concursului.

Art. 11 - Pentru a putea vota o fotografie înscrisă în concurs, utilizatorii de Facebook trebuie să fie fani ai paginii Vincon Romania. Votarea se realizează apăsând butonul "VOTEAZA" situat sub fiecare fotografie inscrisa in concurs. Un utilizator poate să voteze un număr nelimitat de fotografii pe durata concursului. Un utilizator poate să voteze o singură fotografie pe zi.

Art. 12 - Primele 20 de fotografii cu cele mai multe voturi primite din partea utilizatoriilor pana la sfarsitul promotiei vor câștiga premiile oferite de Organizator in concurs.

Art. 13 - Vincon Logistic S.A. este singura instituţie autorizată să organizeze acest concurs.

Art . 14 - Concursul nu este sponsorizat, susţinut sau administrat de, sau în asociaţie cu Facebook. Participanţii la acest concurs înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul concursului sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator în condiţiile prezentului Regulament.

Art. 15 – Organizatorul concursului nu îşi asumă responsabilitatea:

 1. 1.pentru înscrierile incomplete sau incorecte;
 2. 2.pentru înscrierile efectuate după terminarea concursului;
 3. 3.dacă datele furnizate la înscrierea în concurs nu pot fi identificate. În acest caz, Organizatorul nu îl va putea contacta pe câştigător pentru a-i livra premiul.
 4. 4.pentru întreruperile intervenite oricând şi indiferent de cauză ale serviciului de internet şi/sau a serverului ce găzduieşte Site-ul, indiferent de motivul întreruperii;
 5. 5.pentru orice fotografie insusita in mod ilegal de catre utilizatori, sau care incalca dreptul de proprietate asupra fotografiei respective.

  PREMIILE:

  Art. 16 - În cadrul acestui concurs se acordă 20 de premii a cate doua sticle de vin identice cu cele din fotografiile castigatoare trimise de utilizatori.

  Art. 17 - Premiile se vor livra la adresa de corespondenţa a câștigătorilor. Costurile de livrare sunt suportate în totalitate de către Vincon Logistic S.A.

  Art. 18 - Un utilizator nu poate câştiga în cadrul concursului decât un singur premiu. Nu se poate acorda contravaloarea premilor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

  LITIGII ŞI FRAUDE:

  Art. 19 - În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

  Art. 19 - Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

  NOTIFICARE: Prin completarea formularului pentru participare la concursul foto, sunteţi de acord ca datele dumneavoastră personale să intre în baza de date a Vincon Logistic S.A. Aceste date vor deveni proprietatea exclusivă a companiei Vincon Logistic S.A., care se angajează să nu comunice sau să divulge nici măcar parţial aceste informaţii. Vincon Logistic S.A. se obligă să respecte drepturile conferite de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial nr.790 din 12 Decembrie 2001) modificată şi completată şi ale Legii Nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. La cererea dumneavoastră scrisă la adresa de e-mail: promotie@vinconromania.ro, ne obligăm să actualizăm, să ştergem sau să vă informăm despre datele dumneavoastră personale. Vincon Logistic S.A. este operator de date personale înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 27660.

Participanții sunt în întregime responsabili de conținutul imaginilor, textelor și informațiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

Administrator,

Gianina-Virginia RUSU